เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์

ประเภทเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพด ข้าวไรย์ Triticale ข้าวสาลี สเปลท์ (spelt) ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวโอ๊ต คาโนล่า เมล็ดฟักทอง ถั่ว ถั่วเหลือง ถั่วสกาเล็ทรันเนอร์ (scarlet runner) ถั่วปากอ้า เมล็ดทานตะวัน ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง เมล็ดป๊อปปี้ กาแฟดิบ กาแฟคั่ว กาแฟบ่น เมล็ดโกโก้ เมล็ดฝ้าย งา ข้าวฟ่าง บัควีท (buckwheat) อ้อปป์(hops)

เหตุผลที่ท่านควรเลือกเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แทนการเลือกใช้วิธีการหาความชื้นอื่นๆ

ใช้ตัวอย่างในปริมาณมากทำให้ได้ค่าความชื้นที่ถูกต้องแม่นยำมากกว่าวิธีการอื่นๆ ที่ต้องมีการบดตัวอย่างและใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย ซึ่งเป็นตัวแทนที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดค่าความชื้นได้ แต่ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านใช้เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ของ Humimeter เนื่องจากเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์นี้ใช้ตัวอย่างปริมาณมากซึ่งเป็นตัวแทนที่ดี ซึ่งสามารถรับรองความถูกต้องแม่นยำในการวัดค่าความชื้นได้ ทั้งยังง่ายต่อการใช้งานโดยไม่ต้องมีการเตรียมตัวอย่างเพิ่มเติม  • humimeter FS4 / เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ รุ่น FS4 is a grain moisture meter and can be calibrated by the user for cereal end products
  • humimeter FS4 / เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ รุ่น FS4

    ...เป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ และสามารถเพิ่มชนิดของเมล็ดพันธุ์เข้าไปในเครื่องได้ด้วยผู้ใช้งาน เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์รุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การวิจัยและพัฒนาอาหารและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  • humimeter RHL

    ...for grain storage or grain silo Temperature and climate data long-term recording

  • humimeter FLS


    ...robust moisture and temperature hay stack probe of 2 meters length, separable
 

เปรียบเทียบ

เครื่องมือความละเอียดความ แม่นยำช่วงการวัด เพิ่มชนิดวัตถุดิบ น้ำหนักตัวอย่างเครื่องชั่งอุณหภูมิเก็บข้อมูลซอฟแวร์และการใช้งานออนไลน์
FS1.10,1%0,9%5 - 25%60gXX
FS10,1%0,7%5 - 30%60gXX
FS20,1%0,4%5 - 40%300gXXX
FS30,1%0,4%0 - 40%300gXXXตัวเลือกอื่นๆ
FS40,1%0,4%0 - 50%X300gXXXX
FL10,5%1,0%8 - 40%X
FL20,1%0,8%8 - 60%XXXX

เซนเซอร์ (sensor) สำหรับ BLO

0,1%1,0%5 - 30%XXX