เครื่องวัดความชื้นชีวมวล

การใช้งาน

ไม้สับ (wood chips) เปลือก ไม้  ไม้ซุง  ท่อนฟืน  pellets pellets ขี้กบที่ได้จากไม้มะเดื่อ  ไม้เบิร์ช  ไม้โอ๊ค  spruce ไม้สน  ไม้พับพลา  และวัดความชื้นในซังข้าวโพด

ภาพรวมของเครื่องวัดความชื้นชีวมวล

ช่วยท่านเลือกเครื่องวัดความชื้นที่เหมาะสมตามความต้องการของท่าน  เราเตรียมเอกสารชุดนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านค้นพบเครื่องวัดความชื้นที่มีความเหมาะสม:

ตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกเครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy)ที่เหมาะสมสำหรับงานของท่าน

Accredited test laboratory

As a leading company in the field of moisture measurement, we have established a test laboratory conforming to the requirements of the globally valid standard “ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17025:2007”. The laboratory has been certified as an accredited test laboratory for the determination of water content according to norm “ÖNORM EN ISO 18134-2: Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method” in 2016. The requirements necessary for obtaining and preserving the accreditation ensure maximum testing quality. Among others, the requirements include highest technical competence, a sophisticated and constantly improved quality management system and a complete documentation.


 • humimeter BMA / เครื่องวัดความ ชื้นชีวมวล (Bioenergy)รุ่น BMA
 • humimeter BMA / เครื่องวัดความ ชื้นชีวมวล (Bioenergy)รุ่น  BMA

  เครื่องวัดความชื้นสำหรับหาค่า water content ค่า bulk density และ ATRO tons สำหรับวัดใน wood chips เปลือกไม้  pellets หญ้ามิสแคนทัสหรือหญ้าช้าง  ขี้กบ  ขี้เลื่อยและซังข้าวโพด


 • humimeter BMC

  Moisture meter for wood chips
  Measuring instrument for a quick determination of water content of wood chips.
  For suppliers and operators of biomass heating plants.


 • humimeter BLL/เครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy)รุ่น BLL
 • humimeter BLL/เครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy)รุ่น  BLL

  เครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy) พร้อมหัววัดแบบเสียบความยาว 1 เมตร เหมาะสำหรับหาค่าความชื้นในไม้สับ (wood chips) และยังสามารถต่อกับคอมพิวเตอร์ พร้อมซอพแวร์เพื่อการประมวลผล
 • humimeter BL2 moisture meter / เครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy)รุ่น BL2
 • humimeter BL2 moisture meter / เครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy)รุ่น BL2

  เครื่องวัดความชื้นชีวมวล  (bioenergy) รุ่นนี้มาพร้อมหัววัดแบบเสียบที่เหมาะสำหรับไม้สับ (wood chips) และยังสามารถต่อกับหัววัดแบบหัวตอก หรือ หัววัดรุ่นพิเศษที่ทำขึ้นเพื่องานวัดตัวอย่างนั้นๆ  เครื่องวัดความชื้นชีวมวล  (bioenergy) รุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้วัด ไม้ท่อน ไม้ซุง ท่อนฟืน ไม้สับ (wood chips) ขี้เลื่อย pellets หญ้าแห้ง และ มัดฟาง


 • humimeter BP1 Pellets moisture meter / เครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy)รุ่น BP1
 • humimeter BP1 Pellets moisture meter / เครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy)รุ่น BP1 

  เครื่องวัดความชื้นชีวมวล  (bioenergy) รุ่น BP1 ถูกผลิตขึ้นเพื่อรองรับการควบคุมคุณภาพของโรงงานผู้ผลิต Pellets โดยเฉพาะ เครื่องวัดความชื้นชีวมวล (bioenergy) รุ่นนี้เหมาะสำหรับทั้งผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ขาย  Pellets ใช้เพื่อควบคุมคุณภาพของ Pellets • ระบบการหาความชื้นอัตโนมัติที่เรียกว่า

  ใช้เพื่อหาค่าความชื้น (water content) (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากบท „material“)


 • เครื่องส่งสัญญาณความชื้น (transmitter) สำหรับไม้สับ (Wood chips)
 • เครื่องส่งสัญญาณความชื้น  (transmitter) สำหรับไม้สับ (Wood chips)

  สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงได้เป็นอย่างดี